Privacy

Veilig en betrouwbaar: 
Uw privacy is gewaarborgd en we gaan uiteraard zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens. Gebroeders van der Stroom verstrekt geen gegevens aan derden, waarmee uw privacy niet in het geding komt.
De door u verstrekte gegevens worden slechts opgenomen in ons klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor eigen marketingdoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame (post, telefonisch of e-mail) dan kunt u ons dit mailen.
U heeft de mogelijkheid om de over u bij ons bekende gegevens op te vragen. Hiervoor kunt u een mail sturen naar sales@dutchoriginals.com

Uw gegevens worden bij ons bewaard zolang u een account heeft. Verwijdert u uw account, dan zullen wij uiteraard ook uw gegevens uit ons databestand verwijderen.

Voor vragen of klachten over privacy bij Gebroeders van der Stroom kunt u zich richten tot sales@dutchoriginals.com.